Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้ และซินนามอนโรล เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ...
Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง และเค้กกล้วยหอม เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ ราคาชุดละ 70 บาท...
Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง และเค้กกล้วยหอม เบเกอรี่ B : แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล,...
Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ ราคาชุดละ 50 บาท เบเกอรี่ C กะหรี่พัฟไก่ ชิกเก้นโรลทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอก น้ำผลไม้รวม มีส่วนประกอบของส้ม ฝรั่ง...
Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 45 บาท เบเกอรี่ B โรลช็อกโกแลต โรลกาแฟ โรลใบเตยโรลเผือก...
Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 1 – เลือกเบเกอรี่ A ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง และเค้กกล้วยหอม ราคาชุดละ 39 บาท เบเกอรี่ A เลมอนโรล เค้กกล้วยหอม ขนมปังไส้กรอก ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง น้ำผลไม้รวม...